Ponuka
× Domov Xoops Novinky Fórum Na stiahnutie
Užívateľ
Registrácia Prihlásenie
Vyhľadávanie
Ako nainštalovať XOOPS 2.5.7 na CentOS 6 VPS
XOOPS | 29.8.2014 | 1181   
Doménou XOOPS je jeho použiteľnosť. Možnosť jeho umiestnenia na rôznych OS je široká. Teraz sa pozrieme na CentOS.

CentOS
Táto inštalačná príručka predpokladá, že už máte na Vašom Linux VPS nainštalovaný a nakonfigurovaný Apache, MySQL a PHP. V čase písania tejto príručky je najnovšia stabilná verzia XOOPS 2.5.7 a vyžaduje:

- Web Server (Apache je odporúčaný)
- PHP 5.3.7 alebo novší (PHP 5.4+ alebo novší je jednoznačne odporúčaný) s povolenými rozšíreniami PHP: MBString, Iconv, Zlib, grafická knižnica GD (2.1.0 compatible), Exif, PCRE, Filter a XML.
- MySQL 5.1 alebo novšia


Stiahnite na server balík XOOPS 2.5.7, ktorý je k dispozícii na http://xoops.org/modules/core a rozbaľte ho pomocou príkazov:

cd /root
wget http
://sourceforge.net/projects/xoops/files/XOOPS%20Core%20%28stable%20releases%29/XOOPS_2.5.7/xoops-2.5.7.zip/download -O xoops-2.5.7.zip
unzip xoops-2.5.7.zip
mv 
/root/xoops-2.5.7/htdocs/ /var/www/html/xoops/Vytvorte novú databázu MySQL pre XOOPS na Vašom serveri:

mysql -u root -p
mysql
CREATE DATABASE xoopsdb;
mysqlGRANT ALL PRIVILEGES ON .* TO 'xoopsuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your-password' WITH GRANT OPTION;
mysqlFLUSH PRIVILEGES;
mysqlquitVytvorte novú smernicu virtuálneho hostiteľa v Apache. Napríklad v konfiguračnom súbore Apache upravte (/etc/httpd/conf/httpd.conf je predvolený) a odkomentujte nasledujúci riadok:

#NameVirtualHost *:80potom na konci pridajte nasledujúce riadky:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@your-domain.com
DocumentRoot 
/var/www/html/xoops/
ServerName your-domain.com
ServerAlias www
.your-domain.com
<Directory /var/www/html/xoops/>
    
Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
 
</Directory>
ErrorLog logs/your-domain.com-error_log
CustomLog logs
/your-domain.com-access_log common
</VirtualHost>


Reštartujte webový server Apache, aby sa zmeny prejavili.


Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča premenovať adresáre 'xoops_lib' a 'xoops_data' a presunúť ich z koreňového adresára:

mkdir -/var/www/xoops/
mv /var/www/html/xoops/xoops_lib /var/www/xoops/x00ps_lib
mv 
/var/www/html/xoops/xoops_data /var/www/xoops/x00ps_dataPoužívateľ webového servera (Apache) musí byť schopný zapisovať do priečinkov "uploads", "uploads/avatars", "uploads/images", "uploads/ranks", "uploads/smilies" a "x00ps_lib/Configs" a do súboru "include/license.php". Vykonajte to zadaním nasledujúcich príkazov:

chown apache:apache -/var/www/html/xoops/
chown apache:apache -/var/www/xoops/Otvorte http://vasadomena.sk/ vo Vašom webovom prehliadači a postupujte podľa jednoduchých pokynov: vyberte jazyk, upravte nastavenia cesty:

XOOPS documents root physical path: /var/www/html/xoops
XOOPS data files directory
: /var/www/xoops/x00ps_data
XOOPS library directory
: /var/www/xoops/x00ps_lib
Website location 
(URL): http://vasadomena.sk


zadajte nastavenia databázy, vytvorte účet správcu a vyberte predvolenú tému.


Uistite sa, že súbor mainfile.php je nastavený iba na čítanie:

ll /var/www/html/xoops/mainfile.php
-r--r--r-- 1 apache apache 3367 Jul 11 20:57 /var/www/html/xoops/mainfile.phpNezabudnite odstrániť inštalačný adresár (inštalátor by mal byť automaticky premenovaný) z Vášho servera.

To je všetko. XOOPS bol na Vašom serveri CentOS úspešne nainštalovaný.
FACEBOOK / komentáre k článku