Ponuka
× Domov Xoops Novinky Fórum Na stiahnutie
Užívateľ
Registrácia Prihlásenie
Vyhľadávanie
XOOPS XOOPS
Inštalácia XOOPS 2.5.9+
Nová inštalácia

Inštalácia XOOPS:

Pre tento opis bola použitá čerstvo dostupná verzia 2.5.9 beta3 inštalovaná na localhost.

Ešte pred inštaláciou si vytvorte databázu, aby ste ju mali pripravenú pre inštaláciu XOOPS.

Stiahnite si XOOPS - z našich stránok, alebo z GitHubu. Rozbaľte súbor ZIP. Skopírujte obsah priečinka htdocs/ na server. Tento priečinok obsahuje kompletný XOOPS.


1. Spustite inštalátor. V našom prípade http://localhost/xoops, Vy - ak inštalujete online, prejdite na riadnu adresu www.vasestranky.sk. Vo oboch prípadoch inštalátor automaticky spustí inštaláciu nového XOOPS.Štandardne inštalátor ponúka iba anglický jazyk, no pokiaľ ste si stiahni z našich stránok slovenčinu, tak tá obsahuje aj preklad pre inštaláciu XOOPS. Stačí doplniť priečinok "slovak" do install/language/ .
Teda vyberte jazyk a pre pokračovanie stlačte tlačidlo "Continue".


2. V druhom okne inštalátor predstaví XOOPS, odporučí minimálne požiadavky a požiada o kroky nutné pred začatím inštalácie.
Pre našu inštaláciu je nutný WWW server (my máme Apache), PHP v minimálnej verzii 5.3.7 (my použijeme verziu 7.1.1), MySQL v minimálnej verzii 5.5 (my v localhoste použijeme MariaDB 10.1.21).

- Ďalej je nutné nastaviť atribúty pre zápis nasledujúcim priečinkom:
uploads/
uploads/avatars/
uploads/images/
uploads/ranks/
uploads/smilies/
xoops_lib/modules/protector/configs/


- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame presunúť nasledujúce dva adresáre mimo hlavného/koreňového adresára a zmeniť ich názvy:
xoops_lib
xoops_data


- Tiež nastaviť atribúty pre zápis nasledujúcim priečinkom:
xoops_data/caches
xoops_data/caches/xoops_cache
xoops_data/caches/smarty_cache
xoops_data/caches/smarty_compile
xoops_data/configs
xoops_data/data


Pokiaľ máte prestavený prehliadač, povoľte v ňom cookies a javascript.Po nastavení atribútoch stlačte pre pokračovanie tlačidlo "Continue".


3. Inštalátor skontroluje požadované minimum a tiež konkrétne nastavenia PHP nutné pre chod Vášho XOOPS. Týmto krokom sa v podstate dozvedáte, čo všetko XOOPS pre svoje fungovanie používa a čo by ste mali v budúcnosti kontrolovať.Ak vidíte všetky položky preverené , stlačte pre pokračovanie inštalácie tlačidlo "Continue".


4. V tomto kroku Vás inštalátor požiada o nastavenie ciest k hlavnému/koreňovému adresáru, dátovým súborom a knižniciam (dátové/údajové súbory a knižnice sú tie dva priečinky, ktoré sme Vám odporúčali dať mimo hlavného/koreňového adresára). Tiež o zadanie webových lokalít (ktoré Vám v podstate už sám určí).Po nastavení správnych ciest stlačte pre pokračovanie tlačidlo "Continue".


5. Nastavte spojenie s databázou.
- Určite typ databázy - inštalátor ponúka štandardne iba možnosť mysql.
- Vyplňte názov hostiteľa (Server hostname) - v našom prípade "localhost". Vy, pokiaľ vykonávate online inštaláciu, nájdete správny názov v konfigurácii samotnej databázy, zvyčajne v nejakých nápomocných informáciách u Vášho hostingového partnera na jeho webe.
- Vyplňte meno užívateľa databázy.
- Vyplňte heslo k databáze.
Pokiaľ požadujete trvalé spojenie, označte ho.Po nastavení údajov pre spojenie s databázou stlačte pre pokračovanie tlačidlo "Continue".


6. Teraz nastavte vlastnosti databázy.
- Na začiatku tohto návodu sme Vám odporučili, aby ste si vytvorili databázu. Pokiaľ ju teda už máte vytvorenú, zadajte jej názov do riadku "Database name". Ak ju ešte vytvorenú nemáte, spravte tak teraz. Pokiaľ inštalujete online a neviete kde ju vytvoriť, zvyčajne Vám vie pomôcť Váš hostingový partner pomocnými informáciami v nastaveniach domény/hostingu na jeho webe.
- Do riadku "Table prefix" zadajte predponu databázy. Predpona slúži pre zvýšenie bezpečnosti databázy a tiež rozlíšenie tabuliek, pokiaľ použijete jednu databázu pre viac projektov.
- V riadku "Database character set" určite znakovú sadu. XOOPS pracuje s UTF-8, čo aj odporúčame, ale môžete zvoliť vlastnú možnosť.
- V riadku "Database collation" vyberte overenie databázy. Štandardne môžete použiť "utf8_general_ci" (čo je aj predvolená možnosť), my sme použili "utf8_slovak_ci".Po výbere vlastností databázy stlačte pre pokračovanie tlačidlo "Continue".


7. V tomto kroku Vám systém oznámi uloženie nastavení systému (pokiaľ nenastala nejaká chyba) do súborov mainfile.php a secure.php. Mainfile.php nájdete v hlavnom adresári, obsahuje predovšetkým cesty. Secure.php je v priečinku xoops_data/data/ , obsahuje údaje o databáze .
Teda sa Vám zobrazia údaje, ktoré ste zadali v predošlých krokoch.Pre pokračovanie stlačte tlačidlo "Continue".


8. V nasledovnom kroku sa vytvorili systémové tabuľky databázy.Pre pokračovanie stlačte tlačidlo "Continue".


9. Teraz zadajte meno admina v riadku "Admin login", email admina v riadku "Admin e-mail", heslo v riadku "Admin password" a overenie v riadku "Confirm password".Pre pokračovanie stlačte tlačidlo "Continue".


10. Zadané údaje sa uložili do databázy. Okrem nich sa vytvorili a uložili do databázy aj údaje ako napríklad info o predvolenom inzertujúcom klientovi, výber systémových smajlíkov, vytvorenie užívateľských skupín, vytvorenie základných blokov a podobne.
Tiež sa vytvoril licenčný kľúč XOOPS. Ten si uložte, no nikde ho nešírte. Ak ho zabudnete a potrebovali by ste ho, nájdete ho v súbore include/licence.php .Pre pokračovanie stlačte tlačidlo "Continue".


11. Dostali ste sa k bodu, kde zadáte názov stránok (riadok Site name) a ich slogan (riadok Slogan for your site).
- Ďalej vyberte režim ladenia, predvolená možnosť je "Off", teda vypnutý. Ak ho zapnete, teda zvolíte jednu z troch možností, budú sa Vám zobrazovať chyby a upozornenia ohľadom XOOPS a použitých modulov, čo sa hodí počas vývoja webu - nie je vhodné túto možnosť ponechať zapnutú v spustenom webe (v ostrej prevádzke).
- Tiež určite, či majú byť Vaše stránky po spustení vypnuté, teda nedostupné návštevníkom, alebo nie. Pokiaľ zvolíte vypnutie stránok, čo na začiatok odporúčame, zobrazí sa návštevníkom informácia o údržbe stránok (presný text sa dá neskôr zmeniť v administrácii). Ak nie, zobrazí sa im základný XOOPS bez úprav alebo Vašich materiálov, ktoré chcete uverejniť. Teda na začiatok odporúčame vypnúť, t.j. zadať voľbu "Yes".
- Zadajte kľúčové slová (riadok Meta Keywords) a popis (riadok Meta Description), ktorý bude vystihovať význam Vašich stránok. Zadajte aj autora stránok (riadok Meta Author) a autorské práva (riadok Meta Copyright).
- Nezabudnite určiť, či sa môžu návštevníci Vašich stránok na nich registrovať. Kým vyvíjate web, nie je to potrebné. Keď ho spustíte, mali by ste túto voľbu povoliť. Samozrejme, že to záleží aj od typu webu, ktorý vytvárate. Pre bežné firemné prezentácie nie je nutné umožňovať návštevníkom registrovať sa, nie je dôvod. Keď však vytvárate nejaké fórum, je to potrebné.Keď ste už zadali všetky meta údaje, stlačte pre pokračovanie inštalácie tlačidlo "Continue".


12. V tomto okne máme na výber základné témy. Môžete použiť základnú tému "default", ktorá je v podstate čistá a môžete ju upravovať podľa dnešných štandardov, alebo použite moderné témy xbootstrap či xswatch. My sme použili najnovšiu z nich, teda xswatch.Na internete viete nájsť rôzne hotové témy, poväčšine sú dostupné zadarmo, ale nájdu sa aj platené. Vždy je dôležité overiť si, či je daná téma určená pre Vašu verziu XOOPS.

Po výbere témy stlačte pre pokračovanie tlačidlo "Continue".


13. V tomto kroku dostanete možnosť nainštalovať s jadrom systému aj základné moduly, ako je Súkromná pošta, Profil užívateľa a Ochranca.
- Modul Súkromná pošta (Private Messaging) je prínosný, pokiaľ plánujete z Vašich stránok spraviť web s možnosťou registrácie užívateľov. Vtedy im rozšírite vlastnosti pošty. Ak však idete vytvoriť bežnú firemnú prezentáciu, alebo osobnú stránku, kde nechcete využiť Súkromnú poštu, neinštalujte ho. Bol by Vám zbytočný. XOOPS totiž už vo svojom základe obsahuje posielanie súkromných správ.
- Modul Profil užívateľa (User Profile) pomôže, ak chcete Vašim budúcim zaregistrovaným užívateľom ponúknuť vytvorenie prívetivejšej vlastnej prezentácie. S týmto modulov budete môcť pridávať vlastné polia/riadky. A znova platí ako pri Súkromnej pošte - ak idete vytvoriť bežnú firemnú prezentáciu, alebo osobnú stránku, neinštalujte ho. Aj v tomto prípade má XOOPS v základe Profil užívateľa.
- Modul Ochranca (Protector) ochráni Váš web pre rôznymi útokmi z internetu. Určite ho odporúčame inštalovať. Jeho možnosti nezabudnite prezrieť po ukončení tejto inštalácie.
Počas vývoja Vášho XOOPS ho môžete vypnúť, ale v ostrej prevádzke ho majte zapnutý, odchytáva významné množstvo útokov.Keď ste už vybrali, ktorý modul chcete nainštalovať, stlačte pre pokračovanie tlačidlo "Continue". Inštalátor Vás posunie do ďalšieho okna, kde Vám zobrazí vybrané nainštalované moduly - uvidíte vytvorenie ich tabuliek a vloženie ich základných údajov do databázy.Pre pokračovanie stlačte tlačidlo "Continue".


14. V záverečnom kroku Vám inštalátor oznámi dokončenie inštalácie, uvítanie vo Vašom novom XOOPS a odporúčanie doinštalovať ďalšie rozšírenia, ktoré Vám rozšíria možnosti Vašich nových stránok.
Tiež je dôležité nezabudnúť odstrániť priečinok inštalátora (install), ktorý je v hlavnom adresári. Inštalátor ho po ukončení inštalácie premenuje na čosi obdobné nášmu " install_remove_137250710858fa0c5803d0e ". Tento priečinok už nebudete potrebovať a je potrebné ho odstrániť aj kvôli bezpečnosti.Pre dokončenie inštalácie stlačte tlačidlo "Continue".


HOTOVO!

Teraz sa Vám zobrazili Vaše nové stránky XOOPS.
Na záver zaistite bezpečnosť:
- súboru mainfile.php umiestnenom v hlavnom adresári. Zrušte oprávnenia pre zápis do súboru (úprava atribútu na hodnotu 400).
- súboru license.php umiestnenom v priečinku include. Zrušte oprávnenia pre zápis do súboru (úprava atribútu na hodnotu 444).
- súboru secure.php umiestnenom v priečinku xoops_data/data. Zrušte oprávnenia pre zápis do súboru (úprava atribútu na hodnotu 404).

A takto vyzerá administrácia XOOPS.
Kontrola integrity súborov:

Celý balík dokumentov XOOPS je možné prekontrolovať za pomoci skriptu. Ten skontroluje, či sú všetky systémové súbory na serveri správne nahraté. Ak ho chcete použiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Nahrajte súbory checksum.php a checksum.md5 do koreňového adresára dokumentov XOOPS.

2. V prehliadači spustite súbor checksum.php (www.vasestranky.sk/checksum.php), ktorý vykoná kontrolu systémových súborov.

3. Ak je to potrebné, znovu nahrajte chýbajúce alebo poškodené systémové súbory.

4. Odstráňte súbory checksum.php a checksum.md5 zo servera.


XOOPS Vám ponúka možnosť jeho rozšírenia cez moduly. Tie ho dokážu pretvoriť na svoju podobu - a síce spraviť z neho rozsiahle fórum, objemný katalóg fotografií alebo videí, či zaujímavý internetový obchod, alebo veľký portál obsahujúci všetko v jednom projekte.
OBRÁZKY
instalacia xoops 13 2
instalacia xoops 13 2
instalacia xoops 15
instalacia xoops 15
instalacia xoops 14
instalacia xoops 14
instalacia xoops 13
instalacia xoops 13
instalacia xoops 12
instalacia xoops 12
instalacia xoops 11
instalacia xoops 11
instalacia xoops 10
instalacia xoops 10
instalacia xoops 08
instalacia xoops 08
instalacia xoops 07
instalacia xoops 07
instalacia xoops 06
instalacia xoops 06
instalacia xoops 05
instalacia xoops 05
instalacia xoops 04
instalacia xoops 04
instalacia xoops 03
instalacia xoops 03
instalacia xoops 02
instalacia xoops 02
instalacia xoops 01
instalacia xoops 01
instalacia xoops 09
instalacia xoops 09
instalacia xoops 16
instalacia xoops 16
prečítané 5361
Vytlačiť článok
XOOPS - eXtensible Object Oriented Portal System